توضیحات رسمی را مطالعه کنید

"مدرسه متحده فارغ التحصیل علوم کشاورزی، دانشگاه ایواته. (دکتری) "بر اساس سه دوره های کارشناسی ارشد (کشاورزی یا کشاورزی و علوم زیستی) دانشگاه هیرسکی، دانشگاه ایواته، دانشگاه یاماگاتا، دوره کارشناسی ارشد (دامپروری) دانشگاه Obihiro در کشاورزی و دامپزشکی سازمان یافته، و پژوهش امکانات هر دانشگاه. این مدرسه در همکاری نزدیک با دوره های آموزشی کارشناسی ارشد از چهار دانشگاه عمل و مستقل 3 سال دکتری دوره فراهم می کند. هر دانش آموز می تواند استاد مشاوره عمده خود را از دانشکده متعلق به هر یک از دانشگاه های تشکیل دهنده و دیگر تحقیقات شریک را انتخاب نمایید موسسات و آنها به دانشگاه که در آن استاد بزرگ مشاوره آنها متعلق به.

اوگاس دارای 4 رشته شرح زیر است.

  1. علوم Bioproduction
  2. علوم برسرسس
  3. علوم Cryobiosystems
  4. حیات وزندگی محیط زیست علوم
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Hirosaki University »

این دوره واقع در پردیس
Duration
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ