Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 7 دکترا(PhD) برنامه ها که در مطالعه محیط زیست 2023

7 دکترا(PhD) برنامه ها که در مطالعه محیط زیست 2023

بررسی اجمالی

دست یابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست می تواند بخشی از برنامه تحصیلی مطالعات زیست محیطی باشد. دانشجو همچنین در خصوص مفاهیمی که در زمینه حفاظت، کنترل و حفظ اکوسیستم های شکننده و منابع طبیعی ارزشمند به کار گرفته می شوند، می آموزند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات پایدار
  • مطالعه محیط زیست
رشته های تحصیلی
  • مطالعات پایدار (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه