Keystone logo

4 دکترا(PhD) برنامه ها که در مطالعات فرهنگی تطبیقی 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم اجتماعی
  • مطالعات فرهنگی
  • مطالعات فرهنگی تطبیقی
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در مطالعات فرهنگی تطبیقی

مطالعات تطبیقی ​​فرهنگ اشاره به مطالعه فرهنگ از دیدگاه جهانی. کلاس های در این زمینه خاص از مطالعه تمایل به تمرکز بر چگونه فرهنگ در تجارب روزمره و این که چگونه این تظاهرات فرهنگی معمول می تواند اعضای جامعه در هر دو روش مثبت و منفی تحت تاثیر قرار مشهود است.