مطالعات دکترای علوم کامپیوتر و ارتباطات راه دور

University For Information Science And Technology

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مطالعات دکترای علوم کامپیوتر و ارتباطات راه دور

University For Information Science And Technology

مطالعات دکترای علوم کامپیوتر و مخابرات

مقدمه

تغییرات در زمینه علوم کامپیوتر و ارتباطات از راه دور هرگز پویا تر بوده است. فن آوری اطلاعات جدید به طور مداوم توسعه یافته، و انتقال آنها را لمس در همه جا و می گیرد بیش از یک سرعت قابل توجه است. تحقیقات و مطالعات در مهندسی مدرن در سراسر جهان، به عنوان یک چالش عمده توسعه فن آوری های جدید و روش های است که راه حل های مدرن در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم می کند.

برنامه مطالعه برای مطالعات دکترای در فناوری اطلاعات به طور فعال نظارت روند جهانی و اروپا و نیازهای جامعه. این برنامه بر دانش علمی نوین در زمینه اجازه می دهد تا دانش آموزان که برای به دست آوردن تحقیق پیشرفته، دانش نظری و عملی و توسعه مهارت پژوهش، دانش مهندسی و مدیریت مهارت است.

نتایج برنامه

برنامه مطالعه تلاش برای قرار دادن به تمرکز با چالش های آینده علم اطلاعات و مهندسی کامپیوتر است که می تواند از طریق ارتقاء مستمر که به نوبه خود تنها بر اساس دانش علمی مدرن ممکن است overcomed.

سه سال برنامه مطالعه برای مطالعات تمام وقت: مطالعات دکترا از این مطالعه برنامه در علم اطلاعات و ارتباطات از راه دور به عنوان سازمان یافته است.

مدرک دکترا در علوم اطلاعات و ارتباطات شامل: ویژگی های کیفی از مشخصات برنامه مطالعه برای مطالعات دکترای در دانشگاه ها از طریق ماژول های بیان شده است. دوره های دکترای مطالعات، خواهد شد که با این سقوط برنامه مطالعه تحت ماژول های زیر متوجه شدم: آموزش در پژوهش های علمی از طریق دوره های برای کسب عمومی دانش و پژوهش مهارت و سطح پیشرفته آموزش از طریق دوره های در زمینه خاص از تحقیقات، سمینارها دکترا ، کارگاه های آموزشی و پژوهشی شیوه، تحقیق، آماده سازی و دفاع از پایان نامه دکترا.

لطفا درخواست اطلاعات بیشتر برای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خارجی.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
مقدونیه - Ohrid, Municipality of Ohrid
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
مقدونیه - Ohrid, Municipality of Ohrid
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات