Keystone logo

13 دکترا(PhD) برنامه ها که در مطالعات محیط زیست مدیریت محیط زیست 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات محیط زیست
  • مدیریت محیط زیست
رشته های تحصیلی
  • مطالعات محیط زیست (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در مطالعات محیط زیست مدیریت محیط زیست

دانشجویانی که به تحصیل در رشته مدیریت محیط زیست می پردازند، اغلب در خصوص ملاحظات سازمانی، حقوقی و اجتماعی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست می آموزند. هر یک از برنامه های تحصیلی با دیگری متفاوت است، لیکن بسیاری از این برنامه ها کلاس هایی را در زمینه مدیریت کسب و کار و علوم محیط زیست در بر می گیرد.