واقع در یک شهر شناخته شده برای فرهنگ، تنوع، تاریخ جذاب بیش از 2000 سال، زبان، آموزش و پرورش و موسسات ورزشی، دانشکده مدیریت

این برنامه برای حرفه ای ها و متخصصان در مدیریت و زمینه های مختلف تمرین است که می توانند بر روی تجربه کار حرفه ای خود به عنوان بخشی از مدارک Ph.D خود را جلب کنند.

تحقیقات تحت هدایت تمرین یکی است که شما را قادر می سازد تمرین خود را در تحقیق خود قرار دهید؛ آن دانش و شیوه ای را که مشخصه رشته شماست، قانونی می کند.

نامزدهای ورود به این برنامه خود را به عنوان استادان در مؤسسات دانشگاهی، مدیران تانک های فکری باز می کنند

چه چیزی است که واجد شرایط ورود به دانشگاه برای دکترا است

  • مدرک کارشناسی ارشد یا درجه اول با 5 سال تجربه کار
  • دیپلم عالی با 5
  • O
  • صلاحیت زبان انگلیسی (سطح 5 IELT / TEFL حداقل)

شما می توانید در دوره های تحقیق ثبت نام کنید تا دانش و مهارت خود را در روش تحقیقاتی تقویت کنید تا کار پروژه خود را افزایش دهید.

اگر می خواهید بیشتر در مورد دوره مورد نظر خود بدانید، درخواست خود را به registry@tsmr.org.uk ارسال کنید

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره ترکیبی از پردیس دانشگاهی و دانشگاه‌های آنلاین
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ