مالت

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  489
 • اشتراک ابزارها

  30
 • اشتراک اینترنتی

  34
 • حمل و نقل محلی

  26

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  9
 • بلیط سینما

  9
 • یک پیمانه آبجو محلی

  3

درباره مالت

تحصیل در مالت