مالاوی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  205
 • اشتراک ابزارها

  16
 • اشتراک اینترنتی

  154
 • حمل و نقل محلی

  44

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.78

درباره مالاوی

تحصیل در مالاوی