لیختن اشتاین

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  747
 • اشتراک ابزارها

  62
 • اشتراک اینترنتی

  52
 • حمل و نقل محلی

  51

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  14
 • بلیط سینما

  18
 • یک پیمانه آبجو محلی

  5

درباره لیختن اشتاین

تحصیل در لیختن اشتاین