لیبی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  115
 • اشتراک ابزارها

  6
 • اشتراک اینترنتی

  25
 • حمل و نقل محلی

  20

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.75

درباره لیبی

تحصیل در لیبی