لبنان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  482
 • اشتراک ابزارها

  64
 • اشتراک اینترنتی

  53
 • حمل و نقل محلی

  61

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  10
 • یک پیمانه آبجو محلی

  3

درباره لبنان

تحصیل در لبنان