قرقیزستان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  179
 • اشتراک ابزارها

  13
 • اشتراک اینترنتی

  14
 • حمل و نقل محلی

  6

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره قرقیزستان

تحصیل در قرقیزستان