فیلیپین

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  259
 • اشتراک ابزارها

  33
 • اشتراک اینترنتی

  38
 • حمل و نقل محلی

  11

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره فیلیپین

تحصیل در فیلیپین