Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 13 دکترا(PhD) برنامه ها که در فناوری نانو 2023/2024

13 دکترا(PhD) برنامه ها که در فناوری نانو 2023/2024

بررسی اجمالی

اصطلاح "فناوری نانو" به پیشرفت فن آوری در سطح میکروسکوپی اشاره دارد. در برخی موارد، ممکن است با دستکاری اتمهای منفرد و یا مولکول های مقابله. این یک میدان سریع در حال رشد با بسیاری از فرصت های جدید ظاهر می شود هر سال است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • رباتیک
  • فناوری نانو
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه