Keystone logo

42 دکترا(PhD) برنامه ها که در فلسفه 2023

بررسی اجمالی

فلسفه بررسی مشکلات عمومی و اساسی، به عنوان مثال، کسانی که در ارتباط با واقعیت، دانش، ارزش ها، دلیل، ذهن، وجود، زبان. فلسفه های مختلف از راه های دیگر از صحبت کردن در مورد چنین مشکلاتی شده توسط رویکرد انتقادی و نظام مند آن و حمایت خود را در استدلال منطقی است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • فلسفه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (42)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه