عمان

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  318
 • اشتراک ابزارها

  28
 • اشتراک اینترنتی

  78
 • حمل و نقل محلی

  32

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  9
 • یک پیمانه آبجو محلی

  10

درباره عمان

تحصیل در عمان