Keystone logo

2 دکترا(PhD) برنامه ها که در علوم زیستی باغبانی علمی علوم گیاهی 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم زیستی
  • باغبانی علمی
  • علوم گیاهی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در علوم زیستی باغبانی علمی علوم گیاهی

برنامه علوم گیاهی یک انتخاب عالی برای دانش آموزانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد زیست شناسی حیات گیاهی است. دانشمندان گیاه ممکن است درختان، علف، گل، درختچه ها، و انواع دیگر گیاهان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل آنها را مطالعه کنید.