Keystone logo

10 دکترا(PhD) برنامه ها که در علوم طبیعی شیمی علوم نانو 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • شیمی
  • علوم نانو
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (10)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در علوم طبیعی شیمی علوم نانو

در این مطالعه از مواد، اشیاء و ساختارهای زیستی از اندازه بسیار کوچک به عنوان علوم نانو شناخته شده است. فرایندهای شیمیایی و الکتریکی مورد استفاده در nanomanufacturing اغلب در طول این برنامه ها با هدف به سمت گسترش مرزهای مهندسی و علوم پزشکی بررسی شده است.