Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 23 دکترا(PhD) برنامه ها که در علوم مولکولی 2023

23 دکترا(PhD) برنامه ها که در علوم مولکولی 2023

بررسی اجمالی

مطالعه در علوم مولکولی می تواند باز کردن بسیاری از زمینه های علمی نوین و جدید به دنبال، از جمله علوم اعصاب مولکولی، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، اساس مولکولی بیماری های تک ژنی، ویروس شناسی مولکولی و ایمونولوژی، و پایه و اساس مولکولی بیماری های پیچیده است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم زیستی
  • علوم مولکولی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (23)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه