عراق

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  202
 • اشتراک ابزارها

  31
 • اشتراک اینترنتی

  37
 • حمل و نقل محلی

  29

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  7
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره عراق

تحصیل در عراق