سیرا لئون

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  270
 • اشتراک ابزارها

  55
 • اشتراک اینترنتی

  100
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  6
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.93

درباره سیرا لئون

تحصیل در سیرا لئون