Keystone logo

12 دکترا(PhD) برنامه ها که در سیاست عمومی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • سیاست
  • سیاست عمومی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (12)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در سیاست عمومی

در این مطالعه از سیاست های عمومی در رابطه با ایجاد و اجرای سیاست ها در نهادهای دولتی محلی، منطقه ای و ملی است. آن را به طیف گسترده ای از زمینه های دیگر، مانند علوم سیاسی، اقتصاد، و مدیریت عمومی مربوط می شود.