سومالی

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  132
 • اشتراک ابزارها

  24
 • اشتراک اینترنتی

  31
 • حمل و نقل محلی

  35

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  5
 • بلیط سینما

  4
 • یک پیمانه آبجو محلی

  9

درباره سومالی

تحصیل در سومالی