سوریه

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  106
 • اشتراک ابزارها

  9
 • اشتراک اینترنتی

  44
 • حمل و نقل محلی

  13

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  4
 • بلیط سینما

  3
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره سوریه

تحصیل در سوریه