سنگال

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  392
 • اشتراک ابزارها

  30
 • اشتراک اینترنتی

  50
 • حمل و نقل محلی

  17

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  2

درباره سنگال

تحصیل در سنگال