سری لانکا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  146
 • اشتراک ابزارها

  8
 • اشتراک اینترنتی

  9
 • حمل و نقل محلی

  4

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  3
 • بلیط سینما

  2
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره سری لانکا

تحصیل در سری لانکا