ساحل d'Ivoire

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  323
 • اشتراک ابزارها

  49
 • اشتراک اینترنتی

  53
 • حمل و نقل محلی

  34

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.91

درباره ساحل d'Ivoire

تحصیل در ساحل d'Ivoire