Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 60 دکترا(PhD) برنامه ها که در زیست شناسی 2024

60 دکترا(PhD) برنامه ها که در زیست شناسی 2024

بررسی اجمالی

یادگیری بیشتر در زمینه جنبه های زیستی بدن انسان می تواند مبنای ادامه تحصیل در رشته فارماکولوژی یا در دانشکده های پزشکی قرار گیرد. برای افرادی که در نظر دارند به آموزش علوم بپردازند، تحصیل در زمینه زیست شناسی می تواند همراه با آموزش به اخذ مدرک جهت تدریس بیانجامد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • زیست شناسی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (60)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه