Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 14 دکترا(PhD) برنامه ها که در ریاضیات کاربردی 2024

14 دکترا(PhD) برنامه ها که در ریاضیات کاربردی 2024

بررسی اجمالی

کسانی که در برنامه های ریاضیات کاربردی می توانند یاد بگیرند که چگونه به حل مشکلات دنیای واقعی در زمینه های مختلف از طریق استفاده از روش های عددی است. این تکنیک همچنین می توانید برای توضیح و پیش بینی پدیده های مشاهده شده و مشاهده نشده کمک کند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم طبیعی
  • ریاضیات
  • ریاضیات کاربردی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (14)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه