Keystone logo

5 دکترا(PhD) برنامه ها که در آموزش تحقیقات آموزشی روش های تحقیق 2024

فیلترها

فیلترها

  • آموزش
  • تحقیقات آموزشی
  • روش های تحقیق
رشته های تحصیلی
  • آموزش (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دکترا(PhD) برنامه ها که در آموزش تحقیقات آموزشی روش های تحقیق

مطالعه روش های تحقیقاتی طیف وسیعی از گزینه های حرفه ای را باز می کند. این زمینه در مورد چگونگی مشاوره کسب و کار در عملیات روزمره خود است. افرادی که این موضوع را مطالعه می کنند ممکن است به کار در دانشگاه ها یا شرکت های بزرگ برای کمک به این سازمان ها تصمیمات بهتر بگیرند.