رواندا

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  351
 • اشتراک ابزارها

  16
 • اشتراک اینترنتی

  35
 • حمل و نقل محلی

  13

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  5
 • یک پیمانه آبجو محلی

  0.95

درباره رواندا

تحصیل در رواندا