Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 41 دکترا(PhD) برنامه ها که در رهبری 2023

41 دکترا(PhD) برنامه ها که در رهبری 2023

بررسی اجمالی

رهبری توانایی برای هدایت و مدیریت افراد دیگر، آیا در زمینه های رسمی یا غیر رسمی است. از آن نیاز به مهارت های مانند قاطعیت و ارتباطات، که ممکن است از طریق شرکت در یک برنامه آموزشی رهبری به دست آورد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • رهبری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (41)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه