دیپلم در مدیریت کسب و کار (DBA)

کارآفرینی در حال رشد است امروز در مقیاس بزرگ است. اخلاق کسب و کار، دانش مورد نیاز است به اکسل در این زمینه، پس دانشگاه مهاتما گاندی مخلوط سمت راست تئوری و عملی آموزش به دانش آموزان فراهم می کند.

دانشگاه مهاتما گاندی دانش آموزان کمک می کند تا در آماده شدن برای آینده از طریق practicals گسترده، کارگاه ها و موقعیت های کسب و کار زندگی واقعی. درجه نیز توسعه دانش آموز 'ثانیه مهارت های مدیریتی عملی، مهارت های ارتباطی و قابلیت تصمیم گیری کسب و کار.این دوره واقع در پردیس
Start Date
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ

Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Location
-
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date

سپتامبر 2019