Read the Official Description

دیپلم در مدیریت کسب و کار (DBA)

کارآفرینی در حال رشد است امروز در مقیاس بزرگ است. اخلاق کسب و کار، دانش مورد نیاز است به اکسل در این زمینه، پس دانشگاه مهاتما گاندی مخلوط سمت راست تئوری و عملی آموزش به دانش آموزان فراهم می کند.

دانشگاه مهاتما گاندی دانش آموزان کمک می کند تا در آماده شدن برای آینده از طریق practicals گسترده، کارگاه ها و موقعیت های کسب و کار زندگی واقعی. درجه نیز توسعه دانش آموز 'ثانیه مهارت های مدیریتی عملی، مهارت های ارتباطی و قابلیت تصمیم گیری کسب و کار.این دوره Campus based
Start Date

سپتامبر 2019
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
By locations
By date

Start Date
Application deadline
Start Date
Application deadline
Start Date
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline