دکتر وزارت برنامه

دکتر وزارت (D.Min.) در موعظه کتاب مقدس یک برنامه طراحی شده برای کمک به pastors و رهبران کلیسا را ​​به موعظه و رهبری خود را به سطح بعدی است. دانش آموزان در یک سری از سمینارها و یک پروژه کارشناسی کارشناسی برای افزایش درک خود از موعظه کتاب مقدس و توسعه هدایای موعظه خود شرکت خواهند کرد.

دکتر وزارت معارف حرفه ای است که در درجه اول بر عملکرد وزارتخانه متمرکز است. تجربیات آموزشی در D.Min. برنامه در دانشگاه اندرسون با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، شامل مطالعه مستقل و آنلاین، سمینارهای سه هفته ای (دو در محوطه دانشگاه، یکی در یک شهر انتخابی)، سه سمینارهای مبتنی بر رویداد و توسعه و پیاده سازی یک پروژه مهم وزارت و رساله بعدی. انتظار می رود که دانش آموز برنامه ریزی، انجام و ارزیابی پروژه را در سطح مناسب برای نامزد درجه دکتری قرار دهد.


پس از اتمام دوره کارشناسی، D.Min. دانش آموزان ملزم به تکمیل پروژۀ وزارت معادن میباشند که قابل تنظیم در محیط وزارتخانه دانشجویان است.


حداکثر 15 دانش آموز در سال به D.Min، در موعظه کتاب مقدس پذیرفته خواهد شد، برای اطمینان هر دانش آموز از راهنمایی و نظارت قوی در سطح مناسب.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
این دوره ترکیبی از پردیس دانشگاهی و دانشگاه‌های آنلاین
Start Date
سپتامبر 2019
سپتامبر 2019
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date

سپتامبر 2019