توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درجه DBA برای افراد نکته سنجی است که یک مرحله در زندگی خود رسیده اند که در آن رضایت شخصی اولویت است ایجاد می شود. این زمان که در آن ما ارزیابی مجدد مسائل مهم زندگی ما که مربوط به خانواده و شغل و آینده ما تمایل است. کسب و کار و مسائل جهانی و فلسفه زندگی دیدگاه های تازه در این جستار به شخصی داده می شود.

بیش از فقط یک برنامه تحصیلی و یا یک دوره برای تمرین حرفه ای، DBA یک گفتگوی جدی در مورد مسائل مهم که در اطراف زندگی ما می گذرد و راه ما سرنوشت ما را شکل است. بنابراین اتخاذ یک تجربه یادگیری پرماجرا است که تجربی و اکتشافی: اذعان به این که جهان ما پر هرج و مرج است و بسیاری از چالش ها در تصمیم گیری آنچه که ما به عنوان "مشکلات شریر" دسته بندی، یک چارچوب paradigmic کاملا جدید باید استفاده شود.

آموزش مشترک ما به این ترتیب استفاده از ترکیبی از فلسفی تعجب، آموزش ادبیات مبتنی بر و سپاسگزار، طراحی و تکنیک های تئوری U، PBL، حضور می و تجزیه و تحلیل سناریو. این چند انضباطی و بیمه های روش تجربی است.

تا مدیران پایگاه است در مورد رشد شخصی و تحول یک رهبری قدرتمند در مورد اهمیت شخصی است. علمی برنامه رهبر Datuk دکتر پل چان که یک کارآفرین اجتماعی و پیشگام در آموزش عالی خصوصی است. او رهبری یک تیم از رهبران فکری و پزشکان که از طیف گسترده ای از رشته ها و تجربه های زندگی آمده است.

شرایط ورود

  • مدرک کارشناسی ارشد در کسب و کار و یا مدیریت یا رشته های مرتبط و یا حرفه ای را از یک دانشگاه به رسمیت شناخته شده با تجربه مرتبط کافی در کسب و کار و صنعت
  • سطح تسلط به زبان انگلیسی در نظر گرفته کافی برای رضایت بخشی تکمیل دوره.
برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره Campus based
Start Date
اکتبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا