توضیحات رسمی را مطالعه کنید

داوطلبان پیگیری دکترا (کسب و کار) باید یک رویکرد تفکر مستقل و تخصص منحصر به فرد در علاقه خود تحقیق خود را توسعه دهند. تحقیق مستقل مستلزم تحقیق دقیق و دقیق در مورد موضوع با هدف تدوین ایده ها، یافته ها و نظریه های جدید و اصلی است.
تمام دانشآموزان فلسفه باید در روش تحقیق شرکت کنند

زمینه های کلیدی تحقیق در برنامه دکترا عبارتند از:

حسابداری

 • سیستم های اطلاعات حسابداری و مدیریت ریسک
 • حاکمیت شرکتی
 • گزارش مالی
 • تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار

بانکداری و امور مالی

 • امور مالی شخصی و شخصی
 • بانکداری الکترونیکی
 • مدیریت مالی
 • گزارش مالی
 • مالیه اسلامی
 • قرضه کوچک
 • پول شویی
 • بهره وری و کارآیی موسسات مالی
 • اقدامات افشای خطر IPO و PLC
 • مدیریت ریسک و نظارت موسسه مالی

رفتار مصرف کننده

 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • تأثیر رفتار بر جامعه
 • انگیزه شخصی
 • محل و فضا
 • گردشگری و رفتار اوقات فراغت

اقتصاد

 • اقتصاد کسب و کار
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد بین المللی
 • اقتصاد جهانی (مدیریت نرخ ارز و یکپارچگی بازار مالی مالی آسیا)
 • تجارت بین المللی
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد میکرو
 • استاتیک
 • اقتصاد گردشگری

بازار یابی

 • بازاریابی بین المللی
 • خدمات بازاریابی

مدیریت

 • فرصت های شغلی و آموزش در آسیای جنوب شرقی
 • کارآفرینی
 • مدیریت زیست محیطی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت دانش
 • کاهش فقر از طریق گردشگری
 • توسعه املاک و مستغلات
 • مدیریت استراتژیک
 • گردشگری پایدار و مسئول
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Taylor’s University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
ژوئن 2019
اوت 2019
Price
20,386 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژوئن 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

ژوئن 2019

اوت 2019

اکتبر 2019