Read the Official Description

نامزدانی که در رشته دکتری تحصیل می کنند، باید یک رویکرد تفکر مستقل و تخصص منحصر به فرد در زمینه تحقیقات خودشان داشته باشند. تحقیق مستقل مستلزم تحقیق دقیق و دقیق در مورد موضوع با هدف تدوین ایده ها، یافته ها و نظریه های جدید و اصلی است.
تمام دانشجویان دکتری برای شرکت در روش تحقیق نیاز دارند
مدرسه آموزش و پرورش تیلور متعهد به توسعه آموزگاران است که در مورد حرفه تدریس پرشور هستند. ما دانش آموزان را با دانش، مهارت ها و شایستگی های بهترین شیوه های کلاس درس که از تکنولوژی پیشرفته برخوردار هستند، توانمند می سازیم.
ما بر ترکیبی از نظریه و عمل مبتنی بر یافته های تحقیق یافته و روش شناسی نوآورانه تأکید می کنیم. در مدرسه آموزش، دانش آموزان در یک محیط یادگیری غوطه ور هستند که رشد تحصیلی و رشد حرفه ای مداوم را ترویج می دهد. یادگیری خودمراقبتی (SRL) و تمرین بازتابی، پایه و اساس روش تدریس و یادگیری ما خواهد بود و این باعث می شود دانش آموزان ما به مالکیت یادگیری خود برسند.
در مدرسه آموزش و پرورش، دانش آموزان سفر یادگیری هیجان انگیز و چالش برانگیز است که نه تنها در زمینه های آموزشی صحی، بلکه بر عناصر ابعاد واقعی و مجازی یادگیری نیز گذارده است. مدرسه آموزش و پرورش شما را در مسیری به سوی تعهد غنی سازی، توانمندسازی و آگاهی دادن قرار می دهد که در حیطه ی زندگی زندگی نسل های آینده ما تاثیر می گذارد.

زمینه های کلیدی تحقیق در برنامه دکترا عبارتند از:

مديريت آموزشي و رهبري

 • سیاست آموزشی
 • اداره آموزش و پرورش
 • مربیگری و نظارت در آموزش و پرورش
 • اصلاحات آموزشی
 • رهبری مدرسه

برنامه درسی و آموزش

 • نظریه برنامه درسی و پیاده سازی
 • آموزش ریاضیات
 • تحصیلات مطالعات اجتماعی
 • رویکردهای تدریس
 • مدیریت کلاس

فناوری، نوآوری و طراحی آموزشی

 • آموزش الکترونیک
 • ICT در آموزش و پرورش
 • طراحی آموزشیارزیابی آموزشی
 • ارزیابی کلاس درس
 • تست و ارزیابی
 • ارزیابی در آموزش عالی

توسعه معلم

 • آموزش معلم
 • توسعه حرفه ای معلم
 • آموزش مداوم

آموزش زبان و ادبیات

 • آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم (TESL)
 • آموزش ادبیات
 • آموزش خواندن

آموزش و پرورش و جامعه

 • آموزش چند فرهنگی
 • جنسیت و تحصیلات
 • آموزش صلح
 • یادگیری مادام العمر
 • فلسفه آموزش
 • آموزش برای توسعه پایدار
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش
Program taught in:
انگلیسی

See 5 more programs offered by Taylor’s University »

Last updated March 25, 2018
این دوره Campus based
Start Date
ژوئن 2019
آگوست 2019
Price
19,386 USD
By locations
By date
Start Date
ژوئن 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
اکتبر 2019
Application deadline

ژوئن 2019

آگوست 2019

اکتبر 2019