دکتر در فلسفه (dphd)

University of Southern Queensland (USQ)

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکتر در فلسفه (dphd)

University of Southern Queensland (USQ)

آیا شما یک شور و شوق برای پژوهش؟

دکتر فلسفه (PhD) یک درجه پژوهش در دسترس در تمام مناطق مورد مطالعه و شما فراهم می کند با مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک محقق موثر در نظم و انضباط قبلا مورد مطالعه قرار خود را. با انجام دکترای فلسفه شما آزادی فکری گسترده باید قادر به ایجاد مشارکت های اصلی و قابل توجهی به منطقه خود را از مطالعه است.

دانشگاهیان USQ در سراسر جهان برای تعالی خود در تحقیقات شناخته شده است. برخی از پروژه های شما می توانید به شیر در خط مقدم برش تحقیقات می باشد. به عنوان دانشجوی تحقیقاتی شما می تعهد و حمایت به ایجاد یک تفاوت به جامعه در راه معنی دار.

USQ متعهد به تعالی در آموزش تحقیق و ارائه یک تجربه آموزشی پژوهشی با کیفیت برای دانش آموزان ما. ما به حفظ ارتباط در تحقیق از طریق ایجاد ارتباط با صنعت و کسب و کار از طریق شبکه های تحقیقات محلی و بین المللی.

شما می توانید دکترای خود را در هر زمان در طول سال شروع می شود. برای شروع دکترای خود را به شما نیاز به روشن موضوع تحقیق خود را و به دنبال یک عضو هیات علمی به سرپرست خود را. این می تواند گاهی اوقات زمان تا عاقلانه است که اجازه می دهد تا چند ماه برای بحث با سرپرستان بالقوه و برای در نظر گرفتن برنامه های خود را.

نتایج شغلی

فارغ التحصیل با دکتر در فلسفه ایده آل است اگر شما مایل به دنبال شغلی در صنعت، دانشگاه و یا دولت با تخصص میدان انتخاب کنید.

شرایط ورود

متقاضیان باید یکی از موارد زیر:

  • یک مدرک کارشناسی با افتخارات اول کلاس یا کلاس دوم افتخارات (بخش A) یا معادل آن یا
  • مدرک کارشناسی ارشد (با مولفه های پژوهشی قابل توجهی)، و یا
  • مدارک دیگر و / یا تجارب معادل حداقل کلاس دوم افتخارات (بخش A)، که توسط دانشکده مربوطه مناسب تلقی می شود.

مورد نیاز زبان انگلیسی

شما نیاز به برآوردن قابل اجرا مورد نیاز زبان انگلیسی است. این برنامه نیاز به یک حداقل IELTS 6.5 یا معادل آن. در صورتی که شما نیاز به زبان انگلیسی را برآورده نمی شما ممکن است اعمال شوند به مطالعه یک برنامه به زبان انگلیسی دانشگاه-تایید شده است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره
Online
واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
جولای 2019
Duration
مدت زمان
3 - 6 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
24,000 AUD
داخلی با پرداخت کامل پرداخت برای اولین بار از مطالعه (تقریبا)
Locations
استرالیا - Australia Online
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Brisbane, Queensland
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Springfield, Queensland
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Toowoomba, Queensland
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
استرالیا - Toowoomba, Queensland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Springfield, Queensland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Brisbane, Queensland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Australia Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
جولای 2019
استرالیا - Toowoomba, Queensland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Springfield, Queensland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Brisbane, Queensland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Australia Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات