دکتر دامپزشکی

عمومی

شرح برنامه

دکتر دامپزشکی (DVM) یک برنامه کاملاً معتبر و کاملاً معتبر چهار ساله است که قبل از آن سه یا چهار سال تحصیلات پیش حرفه ای برگزار می شود. دانشجویان از یکی از بزرگترین بیمارستان های آموزشی دامپزشکی کشور و همچنین دانشکده های مشهور جهان در زمینه بیماری های عفونی ، ژنومیک ، پزشکی تطبیقی ، حفاظت از رپتور ، بهداشت عمومی ، اپیدمیولوژی و داروهای لبنی ، خوکی و مرغی بهره مند می شوند.

آخرین به روز رسانی ژانویه 2021

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

The University of Minnesota College of Veterinary Medicine affects the lives of animals and people every day through educational, research, service, and outreach programs.

The University of Minnesota College of Veterinary Medicine affects the lives of animals and people every day through educational, research, service, and outreach programs. اطلاعات محدود