دکتر تجارت در اقتصاد

University of Fort Hare

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکتر تجارت در اقتصاد

University of Fort Hare

تجارت

درجه دکترا در رشته اقتصاد نامزدها را قادر به انتخاب یک موضوع تحقیقاتی از هر زمینه تخصصی در اقتصاد، مانند اقتصاد به طور کلی، اقتصاد حمل و نقل، و بازارهای مالی است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آفریقای جنوبی - Alice, Eastern Cape
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آفریقای جنوبی - Alice, Eastern Cape
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات