دکتر بازرگانی (DBA، پاریس)

IPAG Business School

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکتر بازرگانی (DBA، پاریس)

IPAG Business School

موسسه دانشگاهی و تجاری Sabi و IPAG Business School نامه ای برای ارائه یک برنامه دوجانبه ترکیبی در مدرک دکتری مدیریت کسب و کار امضا کرده اند. دکترا مدیریت امور مالی (DBA) یک دکتری اجرایی، پژوهشی در مدیریت کسب و کار است.

66246_728x290.gif

برنامه DBA عمدتا شامل انجام تحقیقات مستقل در مورد موضوع انتخاب شده و نوشتن پایاننامه است. سپس تحقیقاتی که در این برنامه تسلط یافته است، به منظور ایجاد سهم مستقیم در روش های تجاری اعمال می شود. در طول مدت برنامه، دانش آموزان مستقل از یک موضوع انتخاب شده و با نزدیک شدن به یک ناظر که به آنها راهنمایی و پشتیبانی می کنند، انجام می دهند. پس از تکمیل تحصیلاتشان، دانشجویان یک پایان نامه را که نتایج آنها را ارائه می دهند، نوشته اند، باید از پایان نامه خود در جلسه هیئت داوران بزرگ، از طریق نظر سنجی (جلسه)، دفاع کنند. دانش آموزان DBA باید دوره، سمینارها و کارگاه های آموزشی را در نیمه اول تحصیل خود تکمیل کنند.

ماژول ها

  • تحقیق و روش شناسی
  • تحلیل و نقد 1 و 2
  • رهبری 1 و 2
  • مدیریت تجارت بین الملل
  • مدیریت تغییرات سازمانی و تحولات
  • کسب و کار انگلیسی
  • مدیریت منابع انسانی

همه دانش آموزان DBA باید قبل از هیئت منصفه در پایان ترم اول پس از اتمام دوره ها، سمینارها و کارگاه های خود موفق باشند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی May 1, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
2 - 4 
تمام وقت
Locations
فرانسه - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
فرانسه - Paris, Île-de-France
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
فرانسه - Paris, Île-de-France
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
فرانسه - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات