اولین کلاس (برنامه جهانی صفحه 10 EDBA) ماژول های برنامه 1. رهبری کسب و کار (10) 2. مدیریت کارآفرینی (10) 3. مدیریت بازاریابی بین المللی (10) 4. مدیریت مالی (10) 5. روش تحقیق (10) 6. DPP (10) 7. پایان نامه (60) مجموع 120 واحد مدت زمان - 2 شناخت سال و اعتباربخشی: 1. به رسمیت شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش فرانسه ملی، آموزش عالی و پژوهش 2. اعتبار دهی شده توسط اعتباربخشی خدمات بین المللی مدارس، کالج ها و دانشگاه ها (ASIC)

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است