دکتری پیگیری برنامه ها

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The Institut Polytechnique de Paris is a world-class Institute of science and technology encompassing 5 prestigious French engineering Schools: École Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom P ... اطلاعات بیشتر

The Institut Polytechnique de Paris is a world-class Institute of science and technology encompassing 5 prestigious French engineering Schools: École Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris, Télécom Paris, Télécom SudParis. اطلاعات محدود
سرخپوشان
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.