دکتری علوم کامپیوتر

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

نتیجه برنامه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Bicocca is a young university that will connect you with students from all over the world. You will not just be a student here. You will be a member of the global community. Since its foundation, the ... اطلاعات بیشتر

Bicocca is a young university that will connect you with students from all over the world. You will not just be a student here. You will be a member of the global community. Since its foundation, the University of Milano-Bicocca has reached beyond its borders entering into various agreements with European and non-European universities. اطلاعات محدود
میلان
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.