دکتری علوم مواد و فناوری

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

بورسیه تحصیلی و تأمین بودجه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Budapest Tech (predecessor institute of Óbuda University) was established in 2000 as a result of the amalgamation of three technical colleges. Following the nearly 130-year old traditions of its forbe ... اطلاعات بیشتر

Budapest Tech (predecessor institute of Óbuda University) was established in 2000 as a result of the amalgamation of three technical colleges. Following the nearly 130-year old traditions of its forbears, these days Óbuda University is responsible for training altogether 13,000 students in Budapest and Székesfehérvár. In Budapest, the campuses can be found in Óbuda (3rd district) and Józsefváros (8th district). The head office and training premises of Keleti Károly Faculty of Business and Management are located in Józsefváros. اطلاعات محدود
بوداپست
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.