دکتری در مطالعات بازرگانی و مدیریت

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

نتیجه برنامه

$expand_more $expand_less

اعتیار سنجی ها

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

FEP is the School of Economics and Management of the University of Porto. The University of Porto is one of the most prestigious Higher Education Institutions in Portugal and Europe and highly ranked ... اطلاعات بیشتر

FEP is the School of Economics and Management of the University of Porto. The University of Porto is one of the most prestigious Higher Education Institutions in Portugal and Europe and highly ranked worldwide. Within its 14 schools and research units, the University of Porto has 32,000 students – of which around 6,000 are international students - and about 2,500 teachers and researchers. اطلاعات محدود
پورتو
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.