این دوره دارای یک شخصیت باند پهن است، که تخصص آن در پایان نامه دکترا است.

هدف اصلی آن تولید دانش از طریق تحقق تحقیقات اصلی در زمینه علوم آموزشی است. از دیدگاه بنیادی یا کاربردی.

همچنین دارای اهداف زیر است:

  • تداوم آموزش های ارائه شده توسط DEP را در سطوح دوره اول و دوم دوره های آموزشی فراهم کنید؛
  • ترویج انتقادی بازتاب در تمرین روزانه مربیان / معلمان در سطوح مختلف و در زمینه های آموزش و پرورش و آموزش و دیگر متخصصان آموزش و پرورش؛
  • شناسایی، اثبات و گسترش روش های خوب؛
  • تحریک همکاری بین UTAD و سایر نهادهای آموزشی در منطقه؛
  • ترویج همکاری ملی و بین المللی در زمینه تحقیقات در علوم تربیتی

طول عمر

3 سال

ECTS

180

شرایط دسترسی

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ممکن است با اولویت دادن به افرادی که دارای چنین درجه ای در زمینه تحصیل هستند، اعمال شوند. آنها ممکن است برای مدرک کارشناسی ارشد، تا زمانی که یک برنامه آموزشی علمی، علمی، آموزشی و / یا حرفه ای در ارتباط با اهمیت خاص در زمینه آموزش و پرورش داشته باشند، اعمال می شود.

برنامه آموزش در:
Portuguese (Portugal)

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
اکتبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

اکتبر 2019