دکتری خودگردان در مدیریت بازرگانی بین المللی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

دانشجویان ایده‌آل

$expand_more $expand_less

فرصت‌های شغلی

$expand_more $expand_less

پیشنهادات کتبی دانشجو

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read ... اطلاعات بیشتر

Headquartered in Paris, and with partner institutions in New York, Shanghai, New Delhi, São Paulo and Cape Town, ISM gives students the global perspective they need to thrive as business leaders. Read more about our flexible, accredited IMBA, DBA and PhD degrees at www.ism.edu اطلاعات محدود
پاریس , شانگهای , سائو پائولو , نیویورک , کیپ تاون , دهلی نو + 5 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.