توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دکترا در مصرف کننده، پوشاک، و مطالعات خرده فروشی

برای کسانی که خود را به عنوان استاد دانشگاه به اشتراک گذاری علاقه خود را برای مصرف کننده، پوشاک، و مطالعات خرده فروشی با دانش آموزان آینده تصور کنید، دکترا در زمینه دوره های برجسته ای از مطالعه به دنبال دارد. توسط تامل عمیق به موضوعات هیجان انگیز اعم از بازاریابی به رفتار مصرف کننده، شما درک یک کارشناس از صنعت و چگونه به استفاده از دانش خود را برای موفقیت در این زمینه به دست آورید.

برنامه کارشناسی ارشد CARS مطالعه منجر به دکتر از درجه فلسفه نیاز به حداقل 60 ساعت (90 فراتر از BS) و تکمیل پایان نامه.

دوره های دکترا نمونه عبارتند از:

CRS 712: تئوری توسعه در مصرف کننده، پوشاک و مطالعات خرده فروشی
بررسی نظریه های بازاریابی کسب و کار مرتبط. تجزیه و تحلیل نظریه های بازاریابی، مدل، مدل ها و چارچوب مفهومی است. شامل کسب و کار به کسب و کار، مصرف کننده، ارتباط با مشتری و نظریه اقتصادی است.

CRS 713: روش شناسی کیفی در مطالعات مصرفی، پوشاک و خرده فروشی
اکتشاف توسعه و استفاده از روش تحقیق کیفی. تمرکز بر روی استفاده از روش کیفی به مشکلات علمی گوناگون، روش جمع آوری داده ها، و روش های تجزیه و تحلیل.

CRS 721: رفتار مصرف کننده در پوشاک و خرده فروشی
نظریه های فعلی و پژوهش در رفتار مصرف کننده. استفاده از مدل رفتار مصرف کننده به پوشاک، محصولات مربوط به پوشاک و خرده فروشی از طریق پروژه های تحقیقاتی فردی است.

این مدرسه ارائه می دهد برنامه در:

  • انگلیسی
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of North Carolina Greensboro »

این دوره واقع در پردیس
Duration
60 
تمام وقت
Price
Free
Deadline
درخواست اطلاعات
Deadline: March 1 for fall admission, November 15 for spring admission
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
Deadline: March 1 for fall admission, November 15 for spring admission
Location
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
Deadline: March 1 for fall admission, November 15 for spring admission
End Date