توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درجه / مدت / ECTS

3 (دکترا) / 3 سال (1 سال: طرح برنامه؛ 2 سال: آماده سازی پایان نامه)

هماهنگی:

پروفسور نلسون باروس (nelson@ufp.edu.pt)

برنامه دکتری به پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی کارکنان آموزشی دوره است که در تعداد قابل توجهی از مقالات علمی منجر مربوط می شود.

پذیرش شرایط

 • 1.1. شرایط عمومی:

با توجه به NR. 1 از ماده 2 NR مقررات UFP است دکترا است. 306/2008، از ژوئن 9، به شرح زیر می توانید به این چرخه از مطالعات اعمال می شود:

 • 1.1.1. متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن قانونی؛
 • 1.1.2. متقاضیان با مدرک کارشناسی، که برنامه درسی علمی یا علمی یا حرفه ای است که به عنوان اهدای ظرفیت برای تکمیل این چرخه از مطالعات انجام شده توسط مشاور اجرایی تحصیلات تکمیلی و مدرسه بررسی، از در حال حاضر به رسمیت شناخته شده، تعیین شده به عنوان CEPI؛
 • 1.1.3. متقاضیان با یک برنامه آموزشی علمی، علمی یا حرفه ای است که به عنوان اهدای ظرفیت به رسمیت شناخته شده برای تکمیل این چرخه از مطالعات انجام شده توسط CEPI
 • 1.2. شرایط خاص:
 • 1.2.2. برنامه دکتری در بوم شناسی و محیط زیست بهداشت: متقاضیان باید مدرک کارشناسی ارشد در یکی از مناطق زیر را داشته باشد: محیط زیست؛ زیست شناسی؛ علوم بهداشت و درمان و یا شیمی.

برنامه درسی

سال 1، ترم 1

 • محیط زیست و سلامت انسان
 • اپیدمیولوژی
 • روش های آماری و برنامه ریزی تجربی
 • پایان نامه پروژه من
 • تحقیقات سمینار من
 • سم شناسی

سال 1، ترم 2

 • محیط زیست و سلامت انسان
 • تحقیقات سمینار II
 • پایان نامه پروژه II

2 و 3 سال

 • آماده سازی پایان نامه
برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
5,350 EUR
هزینه برنامه: 100 €. هزینه ثبت نام 250 € (سال اول)، 350 € (دوم و سوم سال)
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ